De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en bevordert de impact ervan op de maatschappij. Onze overtuiging is dat wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan onze welvaart en welzijn en in onze groeiende behoefte aan kennis voorziet: om maatschappelijke uitdagingen tegemoet te treden, voor economische ontwikkeling en om onszelf en de wereld beter te begrijpen.

De hoofdtaak van NWO is het financieren van wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen, in het bijzonder de universiteiten. NWO richt zich op alle wetenschappelijke disciplines en onderzoeksvelden. De middelen wordt ingezet via nationale competitie op basis van kwaliteit en onafhankelijke beoordeling- en selectieprocedures.

Internationaal
Wetenschap anno 2015 kent weinig grenzen. Onderzoeksgroepen werken internationaal samen en talentvolle onderzoekers gaan naar de plekken waar zij hun ambities het beste kunnen realiseren. Nieuwe vakgebieden ontstaan in reactie op nieuwe uitdagingen en door nieuwe onderzoeksmethoden die mogelijk zijn door technologische vooruitgang. De Nederlandse wetenschap staat internationaal hoog aangeschreven  en draagt actief bij aan de internationale ontwikkelingen.

Ruimte voor creativiteit
Daarbij is ruimte nodig voor de ideeën van talentvolle onderzoekers die met hun passie en creativiteit de drijvende kracht zijn achter nieuwe ontdekkingen en toepassingen voor de samenleving. En waarbij samenwerking over landsgrenzen en disciplines de wetenschap verbindt en versterkt.

Verbonden wetenschap
Moderne wetenschap is verbonden met onderwijs, met partijen in de samenleving en met het bedrijfsleven.  Kennis delen en samenwerken met mensen en organisaties buiten de wetenschap behoort steeds meer tot het werk van de wetenschapper. Deze samenwerking legt de basis voor innovatie en maatschappelijke impact van wetenschap. NWO zet zich in om de samenwerking in de wetenschap, maar ook tussen wetenschappers en belanghebbenden in de maatschappij te bevorderen. Door partijen samen te brengen, door in samenwerking en in samenhang onderzoek te programmeren en door strategievorming te bevorderen.

Het beste onderzoek
Daarom financiert NWO alleen het beste onderzoek, zowel onderzoek uit nieuwsgierigheid als onderzoek naar vraagstukken die de wereld bezighouden. Waarbij via peer-review onafhankelijke en deskundige experts uit de hele wereld worden ingezet bij de beoordeling en selectie.

www.nwo.nl