Promovendi: oriënteer je voor je loopbaan binnen én buiten wetenschap

In Nederland promoveren er rond de 3700 mensen per jaar. Gepromoveerden zijn de hoogst opgeleide groep werknemers en worden van groot belang geacht voor het bevorderen van kennisintensief werk en innovatie en daarmee voor de Nederlandse kenniseconomie. Het grootste deel (ongeveer 70%) van de gepromoveerden vervolgt haar/zijn carrière buiten de universiteit. Gepromoveerden hebben goede carrièreperspectieven: 95% van hen heeft werk en 80% van de gepromoveerden is tevreden tot zeer tevreden over het salaris [1]. Gepromoveerden werken meestal op het hoogste beroepsniveau [2]: 83% heeft een wetenschappelijk beroep, tegenover 53% voor niet-gepromoveerde academici. De beloning van gepromoveerde academici is gemiddeld een stuk hoger dan die van niet-gepromoveerden.

Uit het Rathenau onderzoek ‘Promoveren in Nederland’[3] doemt het beeld op van de promovendus die consciëntieus bezig is de eindstreep van de promotie te halen. De focus is sterk gericht op deze eindstreep en de kennis die daarvoor nodig is. Dat gaat goed en de promovendi worden door hun promotoren ook goed begeleid. Maar zorgt die focus er niet voor dat andere mogelijkheden buiten beeld raken?

Gezien het feit dat 70% van de gepromoveerden de carrière buiten de universiteit vervolgt, doen promovendi er goed aan vanaf het begin van hun promotietraject de blik óók naar buiten te richten en zich te oriënteren op banen buiten de universiteit. De universiteiten spannen zich op hun beurt in om promovendi hierover goed voor te lichten en begeleiding en training te bieden. In de cao is hierin een nieuwe stap gezet: promovendi krijgen tijd om binnen hun dienstverband de vereiste kwalificaties voor een verdere carrière in de wetenschap te behalen, dan wel voor loopbaanoriëntatie en het behalen van kwalificaties die leiden tot een breder arbeidsmarktperspectief. Daarnaast krijgen zij scholing op het gebied van het schrijven van onderzoeksaanvragen. Zo zetten universiteiten zich actief in om promovendi van werk naar werk te begeleiden.

[1] Maas, Korvorst, van der Mooren, Meijers, 2014. Careers of doctorate holders in the Netherlands. CBS.

[2] Traag, Dirven, 2015. De arbeidsmarktpositie van gepromoveerden. Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2008. CBS.

[3] De Goede, M., Belder, R. & De Jonge, J., 2014. Promoveren in Nederland. Motivatie en loopbaanverwachtingen van promovendi. Den Haag, Rathenau Instituut.