Time management for PhDs
By: Eduard Schmidt, PhD Candidate at the Institute of Public Administration, Leiden University. Next to this, he is a board member at PNN and member of the advisory council of the Dutch-Flemish Accreditation Organization (NVAO).

Most people doing a PhD know: it’s not an ordinary 40 hour a week job. Doing a PhD is not doing research. You have to collaborate with others, teach, follow courses yourself, attend meetings and network. Combining all these different tasks ask for good time management skills and is quite difficult. And as the majority of PhDs does not finish their dissertation on time, getting to know some time management tips and tricks might just help you to increase your efficiency and (just as important) may help to decrease work-related stress. You could try some self-help books claiming to have the one and only solution to increase efficiency and decrease stress, but if you (just as me) don’t believe in one generalizable one size fits all solution, this workshop might be the one for you. The focus on this workshop is to give some hands-on practical tips. In 45 minutes you will learn some basic tricks to help you structure your work, prioritize your tasks and become a master of time management!

Overtuigend Pitchen
By: Lars Duursma (Debatrix), expert in persuasive power and former World champion debating.

Krijg draagvlak voor je ideeën met een doordacht betoog! Herkent u het: collega’s die tijdens een vergadering of gesprek soms wel tien minuten nodig hebben om tot de kern te komen van hun voorstel? Of heeft u zelf wel eens dat u halverwege uw praatje bent vergeten wat ook alweer uw punt was? Tijdens deze interactieve lezing wordt er veel geoefend waarbij de deelnemers beproefde overtuigtrucs van de trainer leren toepassen om vaker met succes te overtuigen.

PhD and careers outside academia – a natural match?
By: Chiat Cheong, PhD, Project manager at PCDI (c.cheong@pcdi.nl /www.pcdi.nl)

Your professional outlook as a PhD: A research position is the logical continuation of the career you set off, or…. is it not? What value does a PhD represent? What is the employability of a PhD outside academia? Are there suitable jobs for PhD graduates to be found? What do statistics tell us? What is your attitude towards non-research positions? Let’s reflect and discuss professional challenges outside academia.

Personal Branding: ken je kwaliteiten!
By: dr. Norman Schreiner, Talentmanagement en Loopbaansturing, Academic Researcher at Erasmus University

Gepromoveerd, en dan? Niet alleen tijdens beoordelingsgesprekken maar ook bij de koffieautomaat, in de kantine, op verjaardagsfeestjes, in de trein, op terrasjes: wij praten over onze banen en over onze loopbaanmogelijkheden veel meer dan wij vermoeden. Ook het gepromoveerde individu beraadt zich over zijn of haar loopbaanmogelijkheden. En stelt zich vooral vragen als: “Waar lukt het mij om na mijn promotie ergens op een universiteit aan de slag te gaan?” Echter, het blijkt dat het merendeel van de gepromoveerden een baan buiten de universitaire wereld verwerft. Niet iedere gepromoveerde lijkt zich bewust van deze realiteit.

Daar komt bij dat we in een tijd leven waarin een opvallende verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de invulling van de loopbaan waar te nemen is. Vroeger voltrok loopbaanplanning zich onder de bevoogdende vleugels van een en dezelfde werkgever, die gewoonlijk de loopbaan van de werknemer uitstippelde. Tegenwoordig wil het individu zelf steeds meer verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de eigen carrière, en zal doelbewust dan ook zelf stappen moeten zetten en blijven bijsturen. Dat betekent in eerste instantie goed bewust zijn van de eigen kwaliteiten en van de eigen ambities. En de persoonlijke vragen beter kunnen beantwoorden: “Wat wil ik nu eigenlijk? Wat kan ik nu eigenlijk? Hoe kan ik mijn personal branding verbeteren?

Optimal Online Presence – Social Media for Scientists
By: Alex den Haan, Client Services Manager at AcademicTransfer (denhaan@academictransfer.nl / twitter ID: @alexdenhaan / about.me/alexdenhaanwww.academictransfer.com)

Most people start drafting a CV when they are about to apply for a new job. But future employers will not only be looking at those couple of pages, they will probably check you out on the internet as well! Does your online profile convey your expertise and experience? Which tools can you use to your benefit? We will cover basics, like Linkedin but what about Facebook? There will be room for questions and discussion, so join this session if you want to learn more about how to power up your professional profile.